Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020

Termíny

 • 8. 3. 2021
 • 10. 3. 2021
 • 12. 3. 2021

Harmonogram

 • Pripájanie: 8:30 – 9:00
 • Webinár: 9:00 – 14:30
 • Prestávky: 10:30 – 10:50, 12:30 – 12:50

Program

 • Úvod – zákonné požiadavky na vyhotovenie a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, všeobecné zásady a základné pojmy ustanovené v zákone o dani z príjmov (ďalej len „zákon“).
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane alebo daňovú stratu o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia a o položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa ustanovení zákona – spracované písomne v pomocnej tabuľke pre výpočet základu dane z príjmov právnických osôb za rok 2020 ako pracovný materiál.
 • Doplňujúce informácie k vybraným riadkom pomocnej tabuľky.
 • Odpočet (umorovanie) daňovej straty podľa § 30 zákona.
 • Zápočet daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 zákona.
 • Vyhotovenie daňového priznania na príklade.
 • Rôzne – informácia o mikrodaňovníkoch a informácia o zmenách a doplnení postupov účtovania pre podnikateľov.
Účastníci pred webinárom dostanú emailom materiál v súbore .pdf, potrebný na jeho absolvovanie. Jeho vytlačenie je na účastníkovi.
Otázky k téme môžu účastníci poslať do chatu webibára, príp. na cenigova@ceniga.sk. Je isté, že nie na všetky sa stihne odpovedať, preto prosíme vždy uviesť v chate / emaile číslo telefónu.

Prihlasovanie

Najvhodnejší spôsob prihlásenia na semináre:

Online prihláška

 

Potvrdenie prijatia prihlášky, materiál k semináru a inštrukcie na pripojenie k webináru zasielame do 1 dňa na email uvedený v prihláške.

Prihlásiť sa dá aj zaslaním emailu s potrebnými údajmi na ceniga@ceniga.sk.

Uzávierka prihlášok – 7:00 v deň konania webinára.

Účastnícky poplatok

Poplatok sa uhrádza po webinári.

30,00 € – webinár aj s materiálom;
20,00 € –
webinár bez materiálu, ak si ho už účastník zakúpil osobitne.

Dôležité:
Webinár fakturuje Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (IČO 35 325 275), ktorý NIE JE platiteľ DPH.

Faktúru vo forme .pdf súboru zašleme do 3 pracovných dní od konania webinára na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

Bankový účet (Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo)

IBAN: SK18 6500 0000 0000 9648 4475 (Poštová banka, a.s.)
BIC (SWIFT): POBNSKBAXXX

Pracovné materiály

Tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť webinárov Ing. Cenigovej ponúkame možnosť si zakúpiť materiál vypracovaný k semináru za 11,00 € s DPH (10,00 € bez DPH) – samostatný materiál (bez účasti na webinári) fakturuje Ceniga, sro., platiteľ DPH.
Podrobnosti v Materiály.