Aktuality

28. 01. 2023

Seminár v Bratislave 7.2. k DzP PO za 2022 ZRUŠENÝ.
Uhradené účastnícke poplatky budú vrátené, resp. ich časť – pri kompenzácii (po dohode) účasťou na inom seminári alebo webinári, jeho záznamom, príp. pracovným materiálom

06. 01. 2023

Tí, ktorým nevyhovuje žiaden z termínov seminárov / webinárov majú možnosť si objednať ich záznam (v cene je i materiál). Záznamy budú dostupné minimálne do 30.6.2023. Ďalšie info pri jednotlivých seminároch.
Záznam z webinára ÚZ podnikateľov v PÚ za r. 2022 sme sa rozhodli sprístupniť bezplatne na tomto LINKU. V prípade záujmu o materiál k tomuto webináru – objednať sa dá TAKTO.
Kto tento záznam uhradil vopred: sumu dobropisujeme a vrátime zníženú o cenu materiálu.

06. 01. 2023

Objednávky na nové (dvadsiate) vydanie publikácie Ing. A. Cenigovej: Podvojné účtovníctvo podnikateľov, doplnené a aktualizované k 1.1.2022 začíname znova vybavovať od 9.1.2023.
Objednávka TU.

15. 12. 2022

Predošlé (devätnáste) vydanie Podvojného účtovníctva podnikateľov dopredávame za radikálne zníženú cenu 11,00 € s DPH.

12. 02. 2021

Semináre a webináre uskutočňujeme pod Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (neplatca DPH);
vydavateľskú činnosť pod Ceniga, sro. (platca DPH).