Aktuality

02. 01. 2022

Na marec 2022 Ceniga, sro. plánuje nové vydanie publikácie Ing. A. Cenigovej: Podvojné účtovníctvo podnikateľov, doplnené a aktualizované k 1.1.2022.
Naša predbežná cena: 22 € s DPH. Bližšie informácie zverejníme koncom februára.
Predbežná objednávka TU.

12. 02. 2021

Webináre uskutočňujeme pod Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo (neplatca DPH),
vydavateľskú činnosť pod Ceniga, sro. (platca DPH).