Kontakt

Poštová adresa
pre Ceniga, s.r.o.
aj pre
Ing. Ľudovít Ceniga – Edoceo
je rovnaká:
Lesná 1899/3
900 28  Ivanka pri Dunaji

Telefón
+421 910 782 677