Kontakt

Poštová adresa
Poštová adresa
Ceniga, s.r.o.
Rusovská cesta 3674/11
851 01 Bratislava

IČO: 44367996
DIČ/IČDPH: SK2022676469
OR: OS BA I, odd. Sro, vl.č. 54390/B

Bankový účet
Bankový účet
Dôležité: tento účet neslúži na úhrady poplatkov za webináre
IBAN: SK5411000000002624819144
BIC (SWIFT): TATRSKBX
(Tatra banka, a.s.)

Email
Email
ceniga@ceniga.sk
cenigova@ceniga.sk – na konzultácie v účtovníckej problematike

V emailoch prosíme o uvádzanie Vašich telefónnych kontaktov.

Telefón

+421 910 782 677