Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2020 - DOPREDAJ

DOPREDAJ predošlého vydania za zníženú cenu!

Praktická príručka
doplnená a aktualizovaná k 1.1.2020

Dátum vydania:  marec 2020
Vydanie: devätnáste
Počet strán:  664
Formát:  A5
ISBN:  978-80-973274-1-5

Dopredajová cena:  11,00 € s DPH

Objednať

Objednávky vybavujeme doporučene cez Slovenskú poštu, a.s., zvyčajne do 2 pracovných dní. Faktúra na úhradu bankovým prevodom priložená.

POŠTOVNÉ A BALNÉ NEÚČTUJEME.

Devätnáste vydanie publikácie Podvojné účtovníctvo podnikateľov Ing. Anny Cenigovej bolo k 1.1.2020 aktualizované o zmeny a doplnenia v zákonných predpisoch súvisiacimi s účtovníctvom, ako napr.:
– doplnenie § 16 ods. 4 Zákona o účtovníctve upravujúce uzavieranie účtovných kníh;
– doplnenie § 152a a 152b Zákonníka práce o poskytovaní príspevkov zamestnancom;
– zmeny v Stavebnom zákone.

Okrem  toho bolo doplnené:
– pri účte 021 – Stavby: účtovanie výstavby polyfunkčnej budovy vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii);
– pri účtovej skupine 21 – Peniaze: účtovanie príjmov a výdavkov platených platobnou kartou;
– „Účtovanie organizačnej zložky v účtovníctve zriaďovateľa“ – nájdete za účtovou triedou „8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo“.

Ukážky z publikácie

PÚP2020 Obálka

PÚP2020 Predslov Obsah

PÚP2020 Postupy účtovania

PÚP2020 Súvzťažnosti

PÚP2020 Príklady účtovania

PÚP2020 Tiráž