Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2022

Praktická príručka
doplnená a aktualizovaná k 1.1.2022

Dátum vydania:  jún 2022
Vydanie: dvadsiate
Počet strán:  656
Formát:  A5
ISBN:  978-80-973274-2-2
Predajná cena:  29,70 € s DPH (27,- € bez DPH)

Naša cena:  25,30 € s DPH (23,- € bez DPH)
Pri objednávke na 10 a viac kusov: 30% zľava z predajnej ceny bez DPH

Objednať

Objednávky vybavujeme doporučene cez Slovenskú poštu, a.s., zvyčajne do 2 pracovných dní.

FAKTÚRA NA ÚHRADU BANKOVÝM PREVODOM JE DO ZÁSIELKY PRILOŽENÁ.

Poštovné a balné neúčtujeme.

Najvýznamnejšie doplnenia a aktualizácie v dvadsiatom vydaní PÚP:

– opatrenie MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74, ktorým sa menia a dopĺňajú postupy účtovania pre podnikateľov;
– účtovanie správy cudzieho majetku podľa zákona 326/2005 Z. z. o lesoch;
– účtovanie a vykazovanie majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v účtovníctve a v účtovnej závierke správcu;
– podrobnejšie a prehľadnejšie usporiadaný postup účtovania základného imania a vydaných družstevných podielnických listov v poľnohospodárskych družstvách;
– v súvzťažnostiach doplnené účtovanie DPH pri ručení za daň podľa § 69b a 69c zákona o DPH a oprava dane z pridanej hodnoty podľa § 25a a § 53b zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2021.

Ukážky z publikácie

PÚP2022 náhľad – vybrané strany

INFO k ďalšiemu vydaniu PÚP

V roku 2023 nové vydanie publikácie Podvojné účtovníctvo podnikateľov neplánujeme.

INFO k predošlému vydaniu PÚP

Predošlé (devätnáste) vydanie Podvojného účtovníctva podnikateľov dopredávame za radikálne zníženú cenu 11,00 € s DPH.